Công trình: Nhà thờ Minh tín 

Địa điểm: Thống nhất – Dầu giây

Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ100, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

Kèo: tổ hợp C200; TC100.10  và TC75.75, bố trí @1100-1200.

: TS40.48 bố trí @330-350

Cầu phong: TS61.75

Lợp ngói Yuki 01

Diện tích: 2500m2

nhà thờ minh tín 2

nhà thờ minh tín 4

nhà thờ minh tín 5

phu thinh-thi-cong-lop-ngoi-yuk 01i

nhà thờ minh tín 1

nhà thờ minh tín