Phú Thịnh cung cấp và thi công hệ khung giàn mái Dự án  Sun CaSa Central

  • Chủ đầu tư: Tập đoàn LD TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP)
  • Vị trí: Xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô: 54 căn Sử dụng hệ kèo: Hộp kẽm 60*120. TS 61.48. TS 40.48 thương hiệu PT-TRUSS

 

Chuyển vật tư  kèo lên tầng mái

update tiến độ tại ngày 19/11/2020