Công trình: Dự án Hoa sen Đại Phước -Swan Bay –

Địa điểm: Nhơn Trạch Đồng Nai

Tổng thầu: Công TY CP Đầu Tư Xây Dựn Hòa Bình

Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ100, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

Kèo: TC40.75, bố trí @1100-1200.

TS40.48 bố trí @330-350

Lợp ngói DIC

Dự án Hoa sen Đại Phước 6

Dự án Hoa sen Đại Phước 4 Dự án Hoa sen Đại Phước 2

Dự án Hoa sen Đại Phước 6

Phú Thịnh cung cấp và thi công hệ khung kèo , lợp ngói Dự án Swan Bay -Z0ne 4

Dự án Hoa sen Đại Phước 1