– Kết cấu mái: sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm AZ200, hệ khung kèo 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10 và TC75.75

+ Mè: TS40.48

+ Ngói Nhật Sunrise màu S05

– Thời gian thi công: 06 ngày

– Diện tích: 395m2