Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ100, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

Kèo: tổ hợp TC100.75  và TC75.75, bố trí @1100-1200.

: TS40.48 bố trí @330-350

Lợp ngói Nakamura NK02

 

 

ảnh dự án anh dũng suối tre