Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ150, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

Kèo: tổ hợp TC100.75  và TC75.75, bố trí @1100-1200.

: TS40.48 bố trí @330-350

Lợp ngói Inari F04

ảnh dự án đẹp 2 dự án 94 ảnh dự án 19 dự án 93 c thảo trảng bom 2C Thảo-Trảng bom 5