Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS®, AZ100, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

Kèo: Tổ hợp kèo TC100.75 và TC75.75, bố trí @1100-1200.

: TS40.48 bố trí @330-350

Lợp ngói INARY

 

Ianh-phu-phu-y-quan 7 1

anh-phu-phu-y-quan 7

anh-phu-phu-y-quan 7 3

anh-phu-phu-y-quan 7 4 anh-phu-phu-y-quan 7 8