Công trình: Anh Lợi

Địa điểm: Gò Công, Tiền Giang

Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ100, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

ü Kèo: tổ hợp TC100.10  và TC75.75, bố trí @1100-1200.

ü : TS40.48 bố trí @330-350

ü Lợp ngói Thái M06 SCG