Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ100, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

Kèo: tổ hợp TC100.75  và TC75.75, bố trí @1100-1200.

TS40.48 bố trí @330-350

Lợp ngói INARI F06

nha -xa lo 25 keo 100.10

nha -xa lo 25 keo 100.10

Thi công hệ khung kèo 2 lớp

nha- anh-tuan-long-khanh1