– Kết cấu mái: sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm PT-TRUSS AZ200  G550, hệ khung kèo 02 lớp:

+ Kèo: tổ hợp TC100.10 và TC75.75

+ Mè: TS40.48

+ Ngói Ý Mỹ

– Thời gian thi công: 06 ngày

Anh Ha- Duc linh -Binh Thuan 1

Anh Ha- Duc linh -Binh Thuan 2

Anh Ha- Duc linh -Binh Thuan 3 PT-Truss

Anh Ha- Duc linh -Binh Thuan 4