Hệ Giàn Thép Mạ Trọng Lượng Nhẹ Cho Mái Bê Tông PTTRUSS

Kết cấu:  thép mái trên bê tông gồm Cầu phong và Mè.

Cầu phong (rui) thường được sử dụng bằng thanh C75.75, C75.60 ( đối với mái bê tông khong cán phẳng) hoặc TS15.75  (mái bê tông cán phẳng). Thanh C75.60 hoặc C75.75 đươc j liên kết trực tiếp với bê tông mái bằng tắc kê nở và bát L. Lớp này sẽ đảm bảo về lực và tạo mặt phẳng trên mái đổ bê tông ghồ ghề. Thanh TS15.75 được liên kết bằng tắc kê nở.

 Đặc điểm nổi bật của Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ cho mái bê tông PT-TRUSS 

  •  Giảm khối lượng cho mái bê tông, các viên ngói lien kết bằng vít chứ chứ không dán cứng lên tấm bê tông nên co giãn tốt theo thời tiết.
  •  Chi phí lợp ngói giảm 30% so với dán ngói.
  •  Tính thẩm mỹ cao
  •   Thi công mái ngói nhanh chóng.