Phú Thịnh Cung cấp và lắp dựng Hệ giàn thép mạ – trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ100, G550.
– Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:
+ TC100.10 làm kèo , các kèo bố trí @1100-1200.
+ Thanh Mè TS40.60 bố trí @330-350
– Ngói Nakamura (Sử dụng cho loại ngói 10 viên/m2)