Công trình: Trường THPT Bắc Khánh Vĩnh

Địa điểm: Ninh Hòa, Khánh Hòa

Chủ đầu tư: Sở Giáo Dục Đào tạo Khánh Hòa

Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® AZ150, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

Kèo: TC75.75, bố trí @1100-1200.

: TS40.48 bố trí @330-350

Lợp ngói Thái SCG

Trường THPT Bắc khánh vĩnh 6

Trường THPT Bắc khánh vĩnh 5

Trường THPT Bắc khánh vĩnh 1

Trường THPT Bắc khánh vĩnh 2

Trường THPT Bắc khánh vĩnh 3

Trường THPT Bắc khánh vĩnh