Kết cấu mái: Sử dụng hệ khung kèo thép mạ nhôm kẽm trọng lượng nhẹ PT-TRUSS® ZACS, AZ70, G550. Hệ kết cấu khung kèo 2 lớp sử dụng:

 Kèo: TC75.75, bố trí @1100-1200.

: TS40.48 bố trí @330-350

anh-hien-dong-xoai-binh-phuoc 2 anh-hien-dong-xoai-binh-phuoc 3

anh-hien-dong-xoai-binh-phuoc  AZ70Lợp ngói SCG